دانشگاه خوارزمی تهران محل تحصیل کرج

دانشگاه خوارزمی تهران محل تحصیل کرج

به منظور توسعه و هم افزایی فعالیت های آموزشی-پژوهشی، طبق مصوبه مورخ 93/12/24 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، دانشگاه علوم اقتصادی به دانشگاه خوارزمی الحاق گردید.در حال حاضر این دانشگاه دارای 5 معاونت، 16 دانشکده، 4 موسسه تحقیقاتی، 4 پژوهشکده، 2 قطب علمی و 459 عضو هیات علمی شامل 43 استاد، 85 دانشیار، 295 استادیار، 36 مربی می باشد. ساختمان مرکزی دانشگاه در تهران واقع در خیابان شهید مفتح می باشد. گروه آموزشی مهندسی مكانيک دانشكده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی، به عنوان جوانترين گروه آموزشی دانشكده، از سال 1391 با راه اندازی دوره كارشناسی ارشد در گرايش مهندسی طراحی كاربردي فعاليت خود را آغاز نمود. همچنين اين گروه از مهر ماه 1393 از طريق كنكور سراسری در مقطع كارشناسی رشته مهندسی مكانيک دانشجو پذيرفت. اين گروه در حال حاضر بيش از 146 دانشجو در مقطع كارشناسی و 64 دانشجو در مقطع كارشناسی ارشد دارد. آزمايشگاه های اين گروه داراي امكانات تحقيقاتی مورد نياز جهت انجام پژوهش های كاربردی در گرايش های مختلف رشته مهندسی مكانيک است. آزمايشگاه های گروه مهندسی مكانیک آزمايشگاه تحقیقاتی رباتیک آزمايشگاه تحقیقاتی ارتعاشات آزمايشگاه دينامیک ماشین و ارتعاشات آزمايشگاه سیاالت آزمايشگاه ترمودينامیک كارگاه اتومكانیک.