دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

هدف اصلی علوم مهندسی تربیت مهندسانی با دانش علوم پایه‌ی قوی است. با توجه به گستردگی دانشگاه تهران و تاکید به دروس پایه در پردیس دانشکده های فنی، تدریس علوم پایه به دانشجویان دانشکده‌های فنی همواره توسط جمعی از اعضا هیأت علمی متخصص در گروه علوم پایه ارائه شده است. با توجه به اهمیت تحقیقات کاربردی بین رشته‌ای و نیاز به تربیت کارشناسان با رویکرد چند تخصصی، در سال ۱۳۹۴، گروه علوم پایه فنی به دانشکده ارتقا یافت و دانشکده‌ی علوم مهندسی در پردیس دانشکده‌های فنی تأسیس گردید. این دانشکده علاوه بر وظیفه‌ی تدریس علوم پایه به دانشجویان فنی، آموزش و تربیت دانشجویان در رشته‌ی نو پای علوم مهندسی را نیز به عهده دارد. تعداد واحدهای دوره کارشناسی رشته علوم مهندسی 142 واحد است و 3 گرایش کامل علوم مهندسی محاسباتی, ریاضی مهندسی و فیزیک مهندسی در برنامه تحصیلی این رشته وجود دارد. آموزش این دانشکده در دو سطح کارشناسی و تحصیلات تکمیلی خدمات ارائه می‌دهد و 28 عضو هیأت علمی توانمند، به روز و پرانرژی دارد که دارای دکترای تخصصی در رشته های مختلف علوم پایه و مهندسی هستند. گروه هوش ماشین و رباتیک دانشگاه تهران در سال 1993 با هدف آموزش و پژوهش برای مقطع کارشناسی ارشد در زمینه های هوش مصنوعی و رباتیک تاسیس شد. هدف این گروه آماده سازی دانشجویان برای کار در صنعت در زمینه های رباتیک، اتوماسیون صنعتی، و سیستمهای هوشمند میباشد. همچنین دانشجویان این گروه آماده تحصیل و تحقیق در مقاطع بالاترمیباشند.