دانشگاه بوعلی سینا

دانشگاه بوعلی سینا

مجوز تأسیس دانشگاه بوعلی سینا در سال ۱۳۵۲ صادر گردید و با پذیرش ۲۰۰ دانشجو در مقاطع مختلف در سال ۱۳۵۵ فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود. دانشگاه در فضایی حدود ۲۵۰ هزار متر مربع در سایت اصلی و در مساحتی قریب به ۲۰۵ هکتار بنا شده است. در این دانشگاه نسبت اساتید به دانشجویان یک به ۲۲ است. دانشگاه هم چنین در حال حاضر میزبان دانشجوبان خارجی و زبان آموزان غیرایرانی علاقه مند به فراگیری زبان فارسی از کشور های مختلف می باشد که امید آن می رود، در آیندۀ نه چندان دور شمار این دانشجویان و زبان آموزان در این دانشگاه بیشتر شود.