خدمات به مشتریان دارای علائم COVID19 توسط ربات ها

هتلی در Johannesburg ادعا می کند که قادر است با استفاده از یک ربات به مشتریانی که دارای علائم COVID 19 هستند خدمات دهد.

این ربات ها می توانند به اتاق ها سرویس ارائه دهند ، اطلاعات سفر را ارائه دهند و می توانند تا 300 کیلوگرم چمدان را از لابی به اتاق حمل کنند.