تخفیف ها

واحد آموزش شرکت قشم ولتاژ تخفیف هایی ویژه برای شرکت ها، دانشجویان، مشتریان و سایر افراد در نظر گرفته است که جدول آن به شرح ذیل خدمتتان ارائه می گردد.

عنوان میزان تخفیف توضیحات
تخفیف دانشجویی 10% با ارائه کارت دانشجویی معتبر می توانید از این تخفیف برخورداد شوید.
تخفیف ویژه خریداران متغیر با خرید کالا از شرکت می توانید از تخفیف های آموزشی استفاده نمائید.
ثبت نام گروهی 10% به صورت گروهی در کلاس های آموزشی ما ثبت نام کنید و تخفیف بگیرید. (حداقل 3 نفر)
ثبت نام بیش از دو دوره 10% اگر در یک سال بیش از 2 بار در کلاس های ما شرکت نموده اید دورۀ بعدی شما شامل تخفیف خواهد شد.
ثبت نام بیش از سه دوره 15% اگر در یک سال 3 بار در کلاس های ما شرکت نموده اید، دورۀ چهارم شما در همان سال، شامل 15% تخفیف خواهند شد.
مؤسسات و شرکت های دانش بنیان 10% افرادی که از سوی شرکت ها یا مؤسسات دانش بنیان ثبت نام شوند، مشمول این تخفیف خواهند شد.