تخفیف های آموزشی

واحد آموزش شرکت قشم ولتاژ تخفیف هایی ویژه برای شرکت ها ، دانشجویان ، مشتریان و سایر افراد در نظر گرفته است که جدول آن به شرح ذیل خدمتتان ارائه می‌گردد.

عنوان تخفیف میزان شرایط
دانشجویی 10% ارائه کارت دانشجویی معتبر
ویژه خریداران متغیر خرید کالا از شرکت قشم ولتاژ
ثبت نام گروهی 10% شرکت به صورت گروهی در کلاس ها (حداقل 3 نفر)
ثبت نام بیش از دو دوره 10% اگر در یک سال بیش از 2 بار در کلاس های ما شرکت نموده اید دورۀ بعدی شما شامل تخفیف خواهد شد.
ثبت نام بیش از سه دوره 15% اگر در یک سال 3 بار در کلاس های ما شرکت نموده اید، دورۀ چهارم شما در همان سال، شامل 15% تخفیف خواهند شد.
مؤسسات و شرکت های دانش بنیان 10% افرادی که از سوی شرکت ها یا مؤسسات دانش بنیان ثبت نام شوند.