تابلو PS طرح ریتال

تابلوی TS8 طرح ریتال

درب های تابلو به صورت جداگانه قابل ارائه می باشد

تابلو های PS طرح ریتال در سایز های متفاوت قابل سفارش می باشد. کلیه تابلو ها دارای رنگ الکترو استاتیک و با ورق آهنی 1.5mm و 2mm می باشد. داشتن فوم تزریق بر روی قسمت داخلی درب مانع از ورود غبار و رطوبت به درون تابلو ها میگردد. رنگ تابلو ها متناسب با درخواست قابل سفارش می باشد. سایز های مختلف به شرح زیر می باشند :

درب های تابلو به صورت جداگانه قابل ارائه می باشد

تابلو های PS طرح ریتال در سایز های متفاوت قابل سفارش می باشد. کلیه تابلو ها دارای رنگ الکترو استاتیک و با ورق آهنی 1.5mm و 2mm می باشد. داشتن فوم تزریق بر روی قسمت داخلی درب مانع از ورود غبار و رطوبت به درون تابلو ها میگردد. رنگ تابلو ها متناسب با درخواست قابل سفارش می باشد. سایز های مختلف به شرح زیر می باشند :

تابلوی TS8 طرح ریتال
مشخصات محصول
نام جنس رنگ وزن جنس رنگ
تابلو PS طرح ریتال آهن 1.5 یا 2 میلی متر 7035 ریتال (بر اساس درخواست) براساس درخواست الکترواستاتیک
ابعاد قابل ارائه
عمق (Cm) ارتفاع (Cm) عرض (Cm)
60-80 200 50
60-80 200 60
60-80 200 70
60-80 200 80
60-80 200 90
60-80 200 100
60-80 200 120
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو