تابلو دیواری طرح ریتال

درب های تابلو به صورت جداگانه قابل ارائه می باشد

تابلو های دیواری طرح ریتال در سایز های متفاوت قابل سفارش می باشد.کلیه تابلو ها دارای رنگ الکترو استاتیک و با ورق آهنی 1.5mm و 2mm می باشد. داشتن فوم تزریق بر روی قسمت داخلی درب مانع از ورود غبار و رطوبت به درون تابلو ها می گردد. رنگ تابلو ها متناسب با درخواست قابل سفارش می باشد.

درب های تابلو به صورت جداگانه قابل ارائه می باشد

تابلو های دیواری طرح ریتال در سایز های متفاوت قابل سفارش می باشد.کلیه تابلو ها دارای رنگ الکترو استاتیک و با ورق آهنی 1.5mm و 2mm می باشد. داشتن فوم تزریق بر روی قسمت داخلی درب مانع از ورود غبار و رطوبت به درون تابلو ها می گردد. رنگ تابلو ها متناسب با درخواست قابل سفارش می باشد.

مشخصات محصول
نام جنس رنگ وزن جنس رنگ
تابلو دیواری طرح ریتال آهن 1.5 یا 2 میلی متر 7035 ریتال (بر اساس درخواست) براساس درخواست الکترواستاتیک
ابعاد قابل ارائه
عمق (Cm) ارتفاع (Cm) عرض (Cm)
19 30 25
24 40 30
29 50 35
34 50 40
34 60 40
44 60 50
44 70 50
54 70 60
54 80 60
64 90 70
64 100 70
74 100 80
74 120 80
تجهیزات جانبی قابل ارائه برای این مدل تابلو