به کمک ربات‌ها لباس بپوشید

به کمک ربات‌ها لباس بپوشید

ربات‌ها از آگاهی و کنترل رفتاری یکسانی با انسان‌ها برخوردار نیستند و همکاری ایمن با انسان‌ها نیازمند برنامه‌ریزی و هماهنگی روشمند است. مدل سازی مناسب نحوه حرکت و واکنش انسان برای برنامه‌ریزی موفق حرکت ربات در کارهای تعاملی انسان و ربات ضروری است. اگر مدل انسان کامل باشد، یک ربات می تواند به تعامل کارآمد برسد؛ اما در بسیاری از موارد، هیچ طرح بی عیب و نقصی وجود ندارد. تنوع وسیع در واکنش‌های انسانی، به متغیرهای بیشماری مانند شخصیت و عادات وابسته است. یک کودک به پوشیدن لباس نسبت به یک فرد مسن ضعیف یا افراد دارای معلولیت واکنش متفاوتی نشان می‌دهد. اگر ربات وظیفه لباس پوشیدن را بر عهده داشته باشد و فقط بر اساس یک مدل پیش فرض محدود مسیر خود را برنامه ریزی کند ، می‌تواند به طور ناخودآگاه با انسان برخورد کند و در نتیجه آسیب احتمالی ایجاد کند. از طرفی اگر در تأمین امنیت بیش از حد محافظه کار باشد ، ممکن است بدبینانه تصور شود که تمام فضای اطراف ناامن است و حرکت نمی‌کند.

دانشمندان آزمایشگاه علوم رایانه و هوش مصنوعی (CSAIL) MIT اخیراً الگوریتم جدیدی را ایجاد کرده‌اند که به یک ربات کمک می‌کند برنامه‌های حرکتی کارآمد را برای اطمینان از ایمنی فیزیکی همتای انسانی خود پیدا کند. در یک مورد، ربات به پوشیدن یک ژاکت بر روی انسان کمک کرد، که می‌تواند یک ابزار قوی در گسترش کمک به افراد دارای معلولیت یا محدودیت حرکتی باشد. الگوریتم این تیم برای ارائه تضمین برای ایمنی انسان، درباره عدم قطعیت در مدل انسانی استدلال می‌کند. به جای داشتن یک مدل واحد و پیش فرض که در آن ربات فقط یک واکنش احتمالی را درک می‌کند، این تیم به دستگاه امکان درک بسیاری از مدلهای احتمالی را می‌دهد تا از نحوه درک یک انسان از انسان‌های دیگر بیشتر شبیه‌سازی کند. با جمع آوری اطلاعات بیشتر از سوی ربا ، عدم قطعیت را کاهش داده و آن مدل‌ها را اصلاح می کند.

برای مثال، فرض کنید دو مدل ممکن وجود دارد که چگونه یک انسان می تواند به لباس پوشیدن واکنش نشان دهد. “مدل یک” این است که انسان هنگام لباس پوشیدن بالا می رود و “مدل دو” این است که انسان هنگام لباس پوشیدن به سمت پایین حرکت می کند. با الگوریتم تیم ، هنگامی که ربات در حال برنامه‌ریزی حرکت خود است، به جای انتخاب یک مدل ، سعی می کند ایمنی هر دو مدل را تضمین کند. در واقع فرقی نمی کند که فرد در حال حرکت به سمت بالا یا پایین باشد، مسیر مشخص شده توسط ربات ایمن خواهد بود.