بحران ویروس کرونا و پیشرفت های مثبت در زمینه تکنولوژی رباتیک

بحران ویروس کرونا و پیشرفت های مثبت در زمینه تکنولوژی رباتیک

فدراسیون جهانی رباتیک (IFR) برنامه ی تحقیق و توسعه رباتیک جهانی را به طور خلاصه مطرح کرده است که می توان در سایتش مشاهده نمود که شامل موارد ذیل می باشد:

  • بیش از 1 Bilion us$ از بودجه جهانی تحقیق و توسعه رباتیکی
  • تفاوت های عظیم در هر کشور
  • تمرکز بر تولید هوشمند ، لجستیک، مراقبت های بهداشتی (health care) و agri-food هوش مصنوعی، Big Data ،5G به عنوان محرک های تکنولوژی