با XENOBOT آشنا شوید؛ اولین ربات زنده و خود درمانگر دنیا با قابلیت تولید مثل

با XENOBOT آشنا شوید؛ اولین ربات زنده و خود درمانگر دنیا با قابلیت تولید مثل

به گفته محققان ربات Xenobot نه یک ربات سنتی است و نه یک موجود زنده؛ بلکه نوع جدیدی از موجود مصنوعی زنده و قابل برنامه ریزی است. این ربات ها شبیه حباب های صورتی رنگ و قابل حرکت بوده و در ساختار آنها هیچ چرخ دنده یا بازوی رباتیک به کار نرفته است. به گفته محققان این «ماشین های بیولوژیکی» توانایی دستیابی به اهدافی را دارند که از توان ربات های فلزی و پلاستیکی خارج است.

پژوهشگران با اشاره به اینکه ربات های معمولی با گذشت زمان فرسوده شده و اثرات مخربی روی سلامت و محیط زیست بر جای می گذارند، ربات Xenobot را دوستدار محیط زیست دانسته و به ضرر کمتر آن برای سلامتی انسان تأکید کردند.

از این ربات ها می توان در طیف گسترده ای از کارها از جمله پاکسازی ضایعات هسته ای، جمع آوری پلاستیک های بسیار ریز از دریا و درمان تصلب شرایین استفاده کرد. این ربات ها می توانند بدون غذا تا روزها و هفته ها در محیط های آبی فعالیت کنند؛ به همین دلیل می توان از آنها برای انتقال دارو در بدن نیز استفاده کرد.