امضای قراداد نمایندگی فی ما بین شرکت قشم ولتاژ و شرکت زیمنس

قشم ولتاژ نماینده زیمنس در ایران

 قشم ولتاژ اولین و بزرگترین نماینده زیمنس در ایران در حوزه اتوماسیون صنعتی، ابزاردقیق، فشار ضعیف و Motion Control

شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ از سال 1381 تا سال 1387 به عنوان نماینده زیمنس در ایران مشغول به فعالیت بوده است و اقدام به ارائه خدمات آموزشی، پشتیبانی فنی، تعمیرات، سرویس و اجرای پروژه های زیمنس نموده است. پس از حضور مجدد زیمنس با امضا قرارداد نمایندگی بین این شرکت و شرکت زیمنس امکان ارائه خدمات ذیل با تایید شرکت زیمنس میسر می باشد:

 • آموزش زیمنس (Sitrain Center)
 • تعمیرات قطغات (Repair Center)
 • اجرای پروژه های اتوماسیون (Partner Solution)
 • ارائه سرویس و خدمات پس از فروش (Service Center)

آموزش زیمنس (Sitrain Center)

برگزاری دوره های آموزشی زیمنس با استانداردها و تاییدیه شرکت زیمنس (SITRAIN)

اجرای پروژه های اتوماسیون (Partner Solution)

طراحی، مشاور و مجری پروژه های اتوماسیون صنعتی زیمنس شامل سیستمهایDCS ،ESD ، PLC، مانیتورینگ، شبکه های صنعتی، درایو، CNC و ابزاردقیق به صورت کلید در دست و EPC

حوزه های فعالیت :

HVAC ، نیروگاه ، فولاد ، مترو ، آب و …….

تعمیرات قطغات (Repair Center)

برگزاری دوره های آموزشی زیمنس با استانداردها و تاییدیه شرکت زیمنس (SITRAIN)

ارائه سرویس و خدمات پس از فروش (Service Center)

بازدید مدیر عامل محترم شرکت زیمنس و تیم همراه از شرکت قشم ولتاژ
بازدید از واحد آموزش
بازدید از واحد پروژه ها
بازدید از واحد آموزش
بازدید از واحد پروژه ها

امضای قراداد نمایندگی فی ما بین شرکت قشم ولتاژ و شرکت زیمنس

قشم ولتاژ نماینده زیمنس در ایران

 قشم ولتاژ اولین و بزرگترین نماینده زیمنس در ایران در حوزه اتوماسیون صنعتی، ابزاردقیق، فشار ضعیف و Motion Control

شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ از سال 1381 تا سال 1387 به عنوان نماینده زیمنس در ایران مشغول به فعالیت بوده است و اقدام به ارائه خدمات آموزشی، پشتیبانی فنی، تعمیرات، سرویس و اجرای پروژه های زیمنس نموده است. پس از حضور مجدد زیمنس با امضا قرارداد نمایندگی بین این شرکت و شرکت زیمنس امکان ارائه خدمات ذیل با تایید شرکت زیمنس میسر می باشد:

 • آموزش زیمنس (Sitrain Center)
 • تعمیرات قطغات (Repair Center)
 • اجرای پروژه های اتوماسیون (Partner Solution)
 • ارائه سرویس و خدمات پس از فروش (Service Center)

آموزش زیمنس (Sitrain Center)

برگزاری دوره های آموزشی زیمنس با استانداردها و تاییدیه شرکت زیمنس (SITRAIN)

اجرای پروژه های اتوماسیون (Partner Solution)

طراحی، مشاور و مجری پروژه های اتوماسیون صنعتی زیمنس شامل سیستمهایDCS ،ESD ، PLC، مانیتورینگ، شبکه های صنعتی، درایو، CNC و ابزاردقیق به صورت کلید در دست و EPC

حوزه های فعالیت :

HVAC ، نیروگاه ، فولاد ، مترو ، آب و …….

تعمیرات قطغات (Repair Center)

برگزاری دوره های آموزشی زیمنس با استانداردها و تاییدیه شرکت زیمنس (SITRAIN)

ارائه سرویس و خدمات پس از فروش (Service Center)

بازدید مدیر عامل محترم شرکت زیمنس و تیم همراه از شرکت قشم ولتاژ
بازدید از واحد آموزش
بازدید از واحد پروژه ها
بازدید از واحد آموزش
بازدید از واحد پروژه ها

امضای قراداد نمایندگی فی ما بین شرکت قشم ولتاژ و شرکت زیمنس

قشم ولتاژ نماینده زیمنس در ایران

 قشم ولتاژ اولین و بزرگترین نماینده زیمنس در ایران در حوزه اتوماسیون صنعتی، ابزاردقیق، فشار ضعیف و Motion Control

شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ از سال 1381 تا سال 1387 به عنوان نماینده زیمنس در ایران مشغول به فعالیت بوده است و اقدام به ارائه خدمات آموزشی، پشتیبانی فنی، تعمیرات، سرویس و اجرای پروژه های زیمنس نموده است. پس از حضور مجدد زیمنس با امضا قرارداد نمایندگی بین این شرکت و شرکت زیمنس امکان ارائه خدمات ذیل با تایید شرکت زیمنس میسر می باشد:

 • آموزش زیمنس (Sitrain Center)
 • تعمیرات قطغات (Repair Center)
 • اجرای پروژه های اتوماسیون (Partner Solution)
 • ارائه سرویس و خدمات پس از فروش (Service Center)

آموزش زیمنس (Sitrain Center)

برگزاری دوره های آموزشی زیمنس با استانداردها و تاییدیه شرکت زیمنس (SITRAIN)

اجرای پروژه های اتوماسیون (Partner Solution)

طراحی، مشاور و مجری پروژه های اتوماسیون صنعتی زیمنس شامل سیستمهایDCS ،ESD ، PLC، مانیتورینگ، شبکه های صنعتی، درایو، CNC و ابزاردقیق به صورت کلید در دست و EPC

حوزه های فعالیت :

HVAC ، نیروگاه ، فولاد ، مترو ، آب و …….

تعمیرات قطغات (Repair Center)

برگزاری دوره های آموزشی زیمنس با استانداردها و تاییدیه شرکت زیمنس (SITRAIN)

ارائه سرویس و خدمات پس از فروش (Service Center)

بازدید مدیر عامل محترم شرکت زیمنس و تیم همراه از شرکت قشم ولتاژ
بازدید از واحد آموزش
بازدید از واحد پروژه ها
بازدید از واحد آموزش
بازدید از واحد پروژه ها