انجمن مکانیک

انجمن مهندسان مکانیک ایران (ISME) در سال ۱۳۶۷ توسط ابراهیم اسماعیل زاده ،مهدی بهادری‌نژاد، محمد باقریان، تقی ابتکار، اسماعیل حبیب زاده، سعید سهراب‌پور، احمد علی سهرابی، علی اکبر صابری زفرقندی، حسن ظهور، محسن علیزاده، مهرداد وفائی، فتح الله امی به منظور گسترش و اعتلای علوم فنون مهندسی مکانیک و پاسخگویی به ضروری‌ترین نیازهای اقتصادی و صنعتی کشور و ارتقاء علوم و دانش تشکیل گردیده‌است و پس از تدوین اساسنامه و اخذ پروانه و مجوز فعالیت از وزارت کشور در تاریخ ۶/۵/۱۳۷۰ تأسیس انجمن مهندسان مکانیک ایران در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تحت شماره ۵۹۵۵ به ثبت رسیده‌است.