انجمن مکاترونیک

انجمن علمی مکاترونیک دانشگاه تهران، پس از شکل گیری در سال 1388 توسط دانشجویان دانشکده های مکانیک و برق، شروع به فعالیت در زمینه های گوناگون از جمله برگزاری کلاس های آموزشی، تولید محتوای آموزشی، شرکت در مسابقات، حمایت از پروژه های دانشجویان و طراحی و ساخت روبات های چند منظوره و انواع دستگاه های مکاترونیکی نمود. این انجمن همچنین موفق به کسب عنوان انجمن نوآور دانشگاه تهران در جشنواره حرکت شده است. در هر دوره اعضای انجمن بوسیله برگزاری انتخابات در آبان ماه هر سال در دانشکده های برق و کامپیوتر و مکانیک انتخاب می شوند و پس از تشکیل، مسئولیت مدیریت فعالیت های فوق را در قالب تیم های مختلف به انجام می رسانند.با توجه به بین رشته ای بودن این انجمن دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده های مکانیک و برق دانشگاه تهران مسئولیت سرپرستی این انجمن را به عهده دارند.انجمن مکاترونیک ایران، با توجه به کاربرد روزافزون این علم در جهان، از بهمن 1383 با اهداف گسترش و ارتقای علم مکاترونیک در کشور ، ایجاد شبکه ارتباطی میان صاحب نظران، محققان و کارشناسان مکاترونیک بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مرتبط با علم مکاترونیک مکاترونیک تفکری جدید در طراحی و تولید محصولات صنعتی با ترکیبی توامان از مهندسی مکانیک، الکترونیک، کامپیوتر، سیستم های کنترل و فناوری اطلاعات است. مکاترونیک به مهندسان این توان را می دهد تا با یکپارچ هسازی حوز ه های تخصصی یاد شده، از اولین مراحل طراحی و تولید، به خلق محصولاتی با کیفیت بهتر، قابلیت اعتماد بالاتر، هزینه کمتر و در زمان کوتاه تر بیندیشند .