انجمن رباتیک ایران

انجمن رباتیک ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۹ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن رباتیک ایران کنفرانس هایی را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. اولین کنفرانس بین‌المللی رباتیک و مکاترونیک(کنفرانس ایکرام) در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۱ توسط انجمن رباتیک با همکاری انجمن مکاترونیک در شهر تهران برگزار گردید.
حوزه های تحت پوشش: علوم کامپیوتر ، هوش مصنوعی.
انجمن رباتیک ایران به همراه فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف ، اقدام به برگزاری اولین کنفرانس بین‌المللی رباتیک، مکاترونیک و اتوماسیوندر کشور کرده‌اند. این کنفرانس به همراه برنامه‌های جنبی ارزشمندی مانند نمایشگاه و مسابقات دانشجویی، عرصه مغتنمی برای ارایه فعالیت‌های انجام گرفته سالانه در حوزه رباتیک است.

انجمن رباتیک ایران

انجمن رباتیک ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۹ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن رباتیک ایران کنفرانس هایی را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. اولین کنفرانس بین‌المللی رباتیک و مکاترونیک(کنفرانس ایکرام) در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۱ توسط انجمن رباتیک با همکاری انجمن مکاترونیک در شهر تهران برگزار گردید.
حوزه های تحت پوشش: علوم کامپیوتر ، هوش مصنوعی.
انجمن رباتیک ایران به همراه فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف ، اقدام به برگزاری اولین کنفرانس بین‌المللی رباتیک، مکاترونیک و اتوماسیوندر کشور کرده‌اند. این کنفرانس به همراه برنامه‌های جنبی ارزشمندی مانند نمایشگاه و مسابقات دانشجویی، عرصه مغتنمی برای ارایه فعالیت‌های انجام گرفته سالانه در حوزه رباتیک است.

انجمن رباتیک ایران

انجمن رباتیک ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۹ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن رباتیک ایران کنفرانس هایی را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. اولین کنفرانس بین‌المللی رباتیک و مکاترونیک(کنفرانس ایکرام) در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۱ توسط انجمن رباتیک با همکاری انجمن مکاترونیک در شهر تهران برگزار گردید.
حوزه های تحت پوشش: علوم کامپیوتر ، هوش مصنوعی.
انجمن رباتیک ایران به همراه فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف ، اقدام به برگزاری اولین کنفرانس بین‌المللی رباتیک، مکاترونیک و اتوماسیوندر کشور کرده‌اند. این کنفرانس به همراه برنامه‌های جنبی ارزشمندی مانند نمایشگاه و مسابقات دانشجویی، عرصه مغتنمی برای ارایه فعالیت‌های انجام گرفته سالانه در حوزه رباتیک است.