افتتاح بزرگترین قطب ربات های همکار در دانمارک

افتتاح بزرگترین قطب ربات های همکار در دانمارک

Simon Kollerup وزیر صنعت، از مکان جدید دو شرکت MIR (Mobile Industrial Robot) و (Universal Robot) UR که دو شرکت پرچمدار و پر رونق صنعت رباتیک دانمارک هستند، رونمایی کرد. این شرکت ها قطب جدید Cobot های خود را در شهر Odense که قلب دانمارک است به اشتراک خواهند گذاشت.