آزمایشگاه تعامل انسان و ربات دانشگاه تهران

آزمایشگاه تعامل انسان و ربات دانشگاه تهران

آزمایشگاه تعامل انسان و ربات دانشگاه تهران، در سال ۱۳۹۱ به همت دکتر مهدی طالع ماسوله در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران تاسیس شد و به مرور به یکی از مراکز معتبر در حوزه رباتیک بدل گشت. این آزمایشگاه در حوزه‌های مختلف رباتیک از جمله:
• ربات های صنعتی (سری و موازی)
• اتوماسیون
• ربات‌‌های بستر پویا
• تعامل انسان و ربات
• هوش مصنوعی
• بینایی ماشین و پردازش تصویر
• تشخیص هویت
فعالیت می کند.
آزمایشگاه تعامل انسان ربات دانشگاه تهران در سال های گذشته توانسته است دستاوردهای چشمگیری در خصوص طراحی، ساخت و کنترل ربات های صنعتی به دست آورد و پروژه های مختلفی در این خصوص به سرانجام رسیده است. در همین راستا، با ساخت چهار نمونه ربات دلتا صنعتی، آزمایشگاه تعامل انسان و ربات توانسته است در خصوص ساخت ربات های صنعتی دلتا جهت عملیات های گذاشت و برداشت به عنوان یکی از مراکز معتبر تبدیل شود.
تیم طراحی و ساخت بازو های رباتیکی در آزمایشگاه تعامل انسان و ربات متشکل از افراد متخصص در حوزه های مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر می باشد.در حال حاضر آزمایشگاه تعامل انسان و ربات بالغ بر ده ربات با مقیاس صنعتی ساخته است.